Adatvédelmi irányelvek

A tájékoztató célja, hatálya, módosítása

A hamarmarti.hu weboldal üzemeltetője, Hamar Márta (továbbiakban Szolgáltató/Adatkezelő) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a honlapon történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) összhangban.

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2021.06.01-től visszavonásig tart.

Jelen Adatkezelési tájékoztatót a Szolgáltató bármikor, egyoldalúan módosíthatja. Az adatkezelési tájékoztató a hamarmarti.hu weboldalon kerül közzétételre, és annak közzétételével lép hatályba.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket?

Kapcsolatfelvételi űrlap:

Itt veheted fel velem a kapcsolatot ha bármi kérdésed van, itt jelentkezhetsz az első ingyenes konzultációra. Az elküldött űrlap tartalmát és a küldés dátumát elmenti a rendszer, ezeket az adatokat határozatlan ideig megőrizzük. Nem használjuk fel marketing- vagy egyéb célokra, harmadik félnek nem adjuk át. Bármikor kérheted, hogy a rád vonatkozó adatokat töröljük a rendszerből.

Sütik:

Látogatottsági statisztikai adatok gyűjtésére a Google Analytics szolgáltatását használjuk.  Az adatokat a Google tárolja, amiket statisztika formájában ad át részünkre, beazonosítható adatok nélkül. Egyéb sütiket nem használunk.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak:

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot?

Az adatokat határozatlan ideig őrizzük meg, de bármikor kérheted, hogy részedre elküldjük a téged érintő adatokat, vagy töröljük azokat.

Kapcsolati adatok:

Bármilyen felmerülő kérdéssel a kapcsolati űrlapon keresztül tudsz hozzánk fordulni: https://hamarmarti.hu

Az Adatkezelő megnevezése, adatai

Adatkezelő megnevezése és lakcíme: Hamar Márta 5000 Szolnok, Czakó Elemér utca 3. 6/52.

Adatbiztonság

  • Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
  • Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat-és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
  • Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a továbbítás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
  • Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
  • A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik: a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről; a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről; a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.
  • A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat a jogosult számára rendelkezésre álljon, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható legyen.
  • Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között a számítástechnikai csalás, a kémkedés, a számítógépvírusok, a spam-ek, hack-ek, egyéb támadások ellen.

Tárhelyszolgáltató:

Sybell.hu

Általános információ: hello@sybell.hu

1158 Budapest, Késmárk u. 7./b. II. em. 206.

Honlap készítő, és karbantartó:

Winkler Mónika egyéni vállalkozó

https://mona-design.hu/

Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszeremben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velem.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyeket a www.hamarmarti.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható.

Az adathoz kizárólag a honlap tulajdonosa (Hamar Márta) fér hozzá.

Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Semmilyen adatot nem adok tovább harmadik személynek vagy szervezetnek. Partnerprogramban való részvétel esetén külön felhívom a figyelmet, ha az adatot a partner is megkapja, azonban itt is önkéntes az adatszolgáltatás.

Felhasználó kötelezettségei

A weboldal keretében bármely Felhasználó az e-mail címének és személyes adatainak megadásakor egyúttal felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő ad meg –helytálló –adatokat és indít megrendelést. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, akkor a Felhasználók kötelezettsége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

Jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem érintett kérdések tekintetében az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Scroll to Top